Behandling

Framgångsfaktorn för en lyckad behandling är att ställa en
riktig diagnos och söka de bakomliggande orsakerna till symtomerna.
Detta har blivit mitt rättesnöre i behandlingen av mina patienter.

Jag söker helheten i diagnos, behandling, långsiktig rehabilitering
och prevention (träning)

Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om de olika behandlingsformern